Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

ostatnia-melodia
0688 064d
6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaoutofmyhead outofmyhead
ostatnia-melodia
7349 5bef
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
ostatnia-melodia
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianowaczi nowaczi
ostatnia-melodia
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viagdybam gdybam
ostatnia-melodia
4581 742a 500
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viapoczekalniadusz poczekalniadusz
ostatnia-melodia
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viapoczekalniadusz poczekalniadusz
ostatnia-melodia
Weszła do mieszkania, w którym spędzili wspólnie cały rok. Cudowny rok. Wypełniony radością i miłością. Weszła do ich dawnego pokoju. I zobaczyła dokładnie to co ma w sercu. Pustkę. Kompletna pustkę. Nawet jego zapach już sie nie unosił w powietrzu. Założyła jego koszulkę i położyła się na łóżku. I juz przez cala noc myślała tylko o nim. Nigdy nie zapomni o miłości swojego życia. Trzeba wstac
ostatnia-melodia
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilentsoul silentsoul
ostatnia-melodia
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viasilentsoul silentsoul
ostatnia-melodia
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya vialove-in-vain love-in-vain
ostatnia-melodia
6766 9322
5160 7f6d 500
3015 b29a 500
ostatnia-melodia
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.

July 29 2017

ostatnia-melodia
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
ostatnia-melodia
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viafallingstar14 fallingstar14
ostatnia-melodia
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viamartulla martulla

July 22 2017

ostatnia-melodia
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl