Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

ostatnia-melodia

January 08 2018

ostatnia-melodia
0909 3107 500
ostatnia-melodia
- Jakie cechy decydują o tak zwanej kobiecości?

- Pewność siebie, spontaniczność, ciepło. Kobiece ciepło to wielka siła, która wręcz musi promieniować na zewnątrz, by ogrzewać innych ludzi.
— Krzysztof Hołowczyc, magazyn "Skarb" 3/2016
ostatnia-melodia
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
ostatnia-melodia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
ostatnia-melodia
ostatnia-melodia
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viabetterthanlies betterthanlies
ostatnia-melodia
Thank you for showing me what I want out of a relationship and what I absolutely will not stand for. Thank you for showing me that sometimes relationships just don’t work out.  Thank you for showing me that my worth was never yours to decide. Thank you for showing me that every relationship can teach us something.
(Thought Catalog)
— Liz Newman
Reposted fromdobby dobby
ostatnia-melodia
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialove-in-vain love-in-vain
ostatnia-melodia
ostatnia-melodia
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viacontrapalabra contrapalabra
ostatnia-melodia
8854 7263 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
ostatnia-melodia
9113 64cc
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby
ostatnia-melodia
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viagdybam gdybam
ostatnia-melodia
4938 0966

December 26 2017

ostatnia-melodia
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
ostatnia-melodia
8879 4d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
ostatnia-melodia

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
ostatnia-melodia
1527 4034
ostatnia-melodia
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl